Zakládání nové plnohodnotné petice

1. Petice:2. Zakladatel, Bydliště:

Musíte vyplnit své pravé jméno, bydliště a kontaktní email na vás. Na ten pak budou odeslány přihlašovací údaje k administraci vaší petice.
Náležitosti petice

Hlavní zásady při organizování petiční akce

 • Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivec nebo s jinými vytvořit petiční výbor (ten však není právnickou osobou). Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
 • Na petici musí být uvedeno:
  • text petice
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jména, příjmení a bydliště všech členů výboru
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat
  • adresát petice (správní orgán) a datum.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat.
 • Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Nemusí tedy uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec. (Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.) (Poznámka: Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba sbíráte-li podpisy pro založení politické strany.)
 • Organizátoři petice mohou k podpisu petice vyzývat všemi způsoby, které neodporují zákonu.
 • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu (pro zábor veřejného prostranství apod.) ani to nemusíte oznamovat (jako u veřejného shromáždění). Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
 • Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • Proti odpovědi úřadu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními prostředky, můžete ale podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva, věc medializovat apod.
 • Rada obce a kraje má podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a také stížností. Tato pravidla vám mohou pomoci při „vymáhání“ odpovědi od úřadu vaší samosprávy.

Novinky

11.3.2011 - zahájen ostrý provoz serveru

Související

Anketa

Jak se vám líbí naše stránky??

Varianta 1
Jsou moc pěkné

 

33.7 %

Varianta 2
nuda

 

30.9 %

Varianta 3
normálka, takových je

 

35.4 %

celkem hlasů: 15085